Avisos

  • 5 de desembre de 2018 Pavimentació del camí de la ctra BV-5114 a Mosqueroles fase 1

    Es publica al BOP  i al DOGC l'anunci d'aprovació  inicial del Projecte d'obres de pavimentació del camí de la carretera BV-5114 a Mosqueroles, primera fase, durant el termini de 30 dies hàbils per examinar l'expedient i formular al.legacions.

Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17
Darrera actualització: 02.02.2018 | 10:17