Tarifa social del cànon de l'aigua

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

El dilluns 14 de febrer la Generalitat de Catalunya va iniciar una campanya de publicitat institucional sobre la tarifa social del cànon de l'aigua que durarà tres setmanes.

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu import. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

A qui va dirigit

Vídeo tutorial per sol·licitar la tarifa social del cànon de l'aigua (subtitulat al castellà, àrab i urdú)

+ Informació

Aquesta bonificació s’aplica a uns col·lectius específics (perceptors de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc) i consisteix en reduir el valor de les tarifes aplicables o fins i tot, amb consums continguts, que no es pagui el cànon de l’aigua. Pels sol·licitants amb dret a l’aplicació, el cànon de l’aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l'aigua (18 m3 en factures bimestrals o 27 m3 en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si pel contrari la factura supera el primer tram (i per tant a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut. La tarifa social del cànon és complementària e independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura.

Un cop aplicada la tarifa social del cànon de l'aigua, la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua serà de 0 €/m3 si el consum no supera el primer tram del cànon de l'aigua (18 m3 en factures bimestrals o 27 m3 en factures trimestrals) i s’aplicarà a les factures de l’habitatge on el sol·licitant estigui empadronat i en sigui titular del contracte o la captació.

Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l'habitatge si l’abonat ja disposa d’ampliació de trams del cànon de l’aigua.

Quan una factura emesa a l’abonat que gaudeix del cànon social ha superat la dotació del primer tram (i per tant a la factura apareix el segon tram del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del cànon de l'aigua.

Límits de consum per l'aplicació de 0€/m3 (primer tram del cànon de l'aigua)

Tipus d’abonat

Trimestral

Bimestral

Mensual

Sense ampliació

27 m3

18 m3

9 m3

Ampliació a 4 persones

36 m3

24 m3

12 m3

Ampliació a 5 persones

45 m3

30 m3

15 m3

Ampliació a 6 persones

54 m3

36 m3

18 m3

Ampliació a 7 persones

63 m3

42 m3

21 m3

Ampliació a n persones

3(3n)

2(3n)

3 n

Conscients que la campanya informativa provocarà noves sol·licituds, consultes i peticions, a banda de les vies habituals de tramitació -especialment el web de l’Agència Catalana de l’Aigua- s’ha obert la tramitació en línia al 012 i les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC’s). Alhora, s’ha creat un grup de gestió específic per les bonificacions del cànon de l’aigua a la seu central de l’Agència Catalana de l'Aigua, per tal de poder prestar atenció a l’administrat tant telefònicament com presencialment mitjançant sistema de cita prèvia.

Darrera actualització: 17.02.2022 | 10:39