Subvencions per al lloguer per a persones joves

Divendres, 24 de març de 2023

El 16 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. El 22 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

Consideracions rellevants:

·         Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys o menys, i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.

·         Termini per presentar les sol·licituds: s’inicia el 23 de març de 2023, i finalitza el 5 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

·         Imports màxims de lloguer mensual: 950 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a)    Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa

Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental, caldrà que es dirigeixi a la seva oficina local d’habitatge de referència, en el cas de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental, pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal: 

Tràmits i gestions (seu-e.cat)

Darrera actualització: 24.03.2023 | 08:46