Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023

Dimecres, 12 d’abril de 2023

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 14 d'abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Més informació: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans (DOGC núm. 8140, de 25.5.2020).

Les obres objecte de les sol·licituds d'ajuts no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part de l'AHC, mitjançant les oficines locals d'habitatge, per a la realització de l'informe intern d'idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l'habitatge, a excepció del que es disposa la base reguladora 3.2.b).

Per al pagament de les quanties subvencionables caldrà presentar la documentació justificativa que correspongui abans del 29 de juny de 2024.

A l'annex 1 de la resolució es detalla la documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 14 d'abril de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 12:09