Recomanacions per a la prevenció dels mosquits

Divendres, 2 de juny de 2023 a les 00:00

Atès que s’ha començat a observar la presència de mosquits adults actius en bona part del territori, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha iniciat la campanya de detecció dels casos de Chikungunya, Dengue i Zika que es trobin en període virèmic o que hagin passat part d’aquest període a Catalunya i els de Virus del Nil Occidental.

La prevenció és el millor mètode per al control el mosquit tigre i el mosquit comú.

La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar que les larves es desenvolupin en els seus focus de cria potencials. Si l’aigua on creixen s’evapora o s’elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit adult.

Recomanacions per al control del mosquit comú i per al control del mosquit tigre.

Mesures preventives

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit.

La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar que les larves es desenvolupin en els seus focus de cria potencials. Si l’aigua on creixen s’evapora o s’elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit adult.

Per això, és important evitar mantenir recipients amb aigua estancada durant més de set dies i evitar que els grans focus de cria com ara canals de rec de terra, valls de desguàs o espais oberts inundables rebin abocaments d’aigua descontrolats, especialment si estan contaminats amb matèria orgànica.

Les principals recomanacions per prevenir la proliferació dels mosquits són les següents:

  • Objectes i contenidors de mitjanes o petites dimensions on es pugui acumular aigua (bidons, galledes, gerros, etc.): cal buidar-los com a mínim un cop per setmana, posar-los sota cobert per evitar que s’inundin, capgirar-los i/o tapar-los o cobrir-los amb tela mosquitera amb una malla de 2 mm de mida màxima.
  • Abeuradors d’animals i safareigs: cal renovar-ne l’aigua almenys un cop cada setmana.
  • Piscines: cal conservar-les en bon estat de manteniment i retirar-ne diàriament les fulles i altres restes orgàniques de la làmina d’aigua i també dels skimmers . Quan les piscines estiguin buides, s’han de mantenir eixutes del tot. En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries adequades mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
  • Canaleres de recol·lecció d’aigua i embornals: les canaleres de recol·lecció de l’aigua de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer un bon manteniment dels embornals dels patis.
  • Forats i depressions del terra: cal evitar l’existència de forats i depressions al terra on s’hi pugui acumular aigua, i evitar l’acumulació d’aigua als forats dels arbres. Aquests forats es poden dessecar o tapar amb sorra o algun altre material inert per evitar l’entrada d’aigua.
  • Canonades dels edificis i subsòls: cal evitar les pèrdues d’aigua de les canonades dels edificis i extreure l’aigua que es pugui acumular en els subsòls per la perforació de la capa freàtica o per altres raons.
  • Canals de terra, valls i rieres: en el cas que no tinguin un ús habitual amb flux d’aigua, caldrà evitar abocaments incontrolats que comportin inundacions artificials i contaminació amb matèria orgànica.
  • Camps abandonats o de dall, solars o arbredes amb finalitat d’explotació: cal evitar-ne la inundació accidental o volguda, ja sigui per a producció d’herba o per a la producció de fusta en el cas d’arbredes, i que l’aigua es mantingui més de set dies, especialment entre els mesos d’abril i novembre.
  • Basses de rec: cal fer-ne un bon manteniment i, si aquestes estan en desús i no es poden buidar, cal evitar-ne la contaminació per matèria orgànica.
  • Estanys i basses naturals: cal que estiguin en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits i per tant cal evitar els abocaments incontrolats d’aigua amb forta càrrega de matèria orgànica.
Darrera actualització: 02.06.2023 | 14:09