Mesures urgents en matèria tributària

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 00:00

Resum del Decret Llei 23/2020, de 8 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

Aquest Decret llei s’estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i una disposició final.

Com a mesures destacades, entre altres, s’amplia la moratòria ja prevista en el termini de pagaments dels tributs fins al 30 de juny, més enllà de la finalització de l’estat d’alarma i s’ajorna fins a l’1 de gener de 2021 la modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Així, l’article 1 estableix l’ajornament fins a l’1 de gener del 2021 de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona i l’article 2 preveu una modificació de l’article 14 del Decret llei 7/2020 de 17 de març, en relació amb les normes i terminis que hauran de regir en la presentació de les autoliquidacions que van quedar suspeses.

També s’estableix l’ajornament del pagament de deutes de cànon de l’aigua per a petites empreses i autònoms, així com l’article 4 modifica l’apartat 3 de l’article 18 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, determinant que s’ha de presentar en els mesos vinents via telemàtica i de manera obligatòria l’autoliquidació, no l’ingrés del deute tributari.

D’altra banda, s’amplia fins als 21 de setembre de 2020 el termini per publicar la llista de deutors tributaris per als deutes corresponents al 31 de desembre de 2019.

En darrer terme, la disposició addicional primera afegeix una mesura temporal per tal que l’Institut Català de Finances pugui adequar les seves instal·lacions a les exigències sanitàries sorgides de la COVID-19 per al treball presencials i, seguidament, la disposició addicional segona ajusta a la nova durada  el que es disposava a l’article 5 del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril.

Finalment, aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al DOGC.

Darrera actualització: 12.06.2020 | 09:25