Exposició pública del Pressupost 2016

Divendres, 25 de novembre de 2016 a les 11:40

Es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l'exercici 2016, així com la Plantilla de personal que comprèn la relació de llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 de novembre de 2016.

Darrera actualització: 25.11.2016 | 11:40