Es convoquen les subvencions a particulars i empreses sense ànim de lucre per fomentar projectes i activitats d’interès públic o social als espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 00:00

El Butlletí Oficial de la Província (BOPB) ha publicat la convocatòria de subvencions per fomentar activitats forestals, agrícoles ramaderes, d'empreses de serveis, de millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, d'entitats culturals, cíviques i esportives i instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència-estalvi energètic en edificis per a l’any 2023 en l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de juny.

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals, ofereix aquestes subvencions per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any. En aquest sentit,  hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat activitats forestals, activitats agrícoles i ramaderes, empreses de serveis , millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, activitats de caràcter cívic, cultural i esportiu així com instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència i estalvi energètic en edificis.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a  finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023 i s’hauran de justificar entre el 2 de gener de 2024 i el 31 de març de 2024.

Darrera actualització: 27.05.2022 | 09:05