Eleccions Municipals 2023: Qui pot votar

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 00:00

A les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 poden votar els electors residents a Espanya, CER i CERE, inscrits en l'àmbit del municipi.

Els electors del CERA no poden votar en aquestes eleccions.

Què és el CER?

El CER és el cens d'electors espanyols residents a Espanya. Aquests electors poden votar a tots els processos convocats.

Què és el CERE?

El CERE és el cens electoral dels ciutadans d'altres països residents a Espanya que tenen dret a vot a:

• Les eleccions municipals 

• Les del Parlament Europeu (ciutadans de països de la Unió Europea), amb la manifestació prèvia de la voluntat de votar.

• Les de les Assemblees de Ceuta i Melilla.

L'any 2015, el CERE inclou als ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya i als ciutadans dels països amb acords de reciprocitat en vigor: són estats que reconeixen el dret de vot a les eleccions municipals als ciutadans espanyols residents al seu territori (Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Trinitat i Tobago, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile).

Les inscripcions al CERE dels nacionals dels països amb acords de reciprocitat en vigor seran vàlides exclusivament per a les eleccions municipals per a les que realitzin les sol·licituds d’inscripcions al CERE.

Els ciutadans de la Unió Europea, per a la inscripció al CERE, han de figurar inscrits al padró municipal i haver fet una declaració formal sobre la seva voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya a les eleccions municipals. Aquesta manifestació de voluntat té caràcter permanent mentre el ciutadà d’un país de la Unió Europea continuï residint a Espanya, excepte declaració en altre sentit.

Què és el CERA?

El CERA és el cens electoral d'espanyols residents-absents, és a dir, el conjunt de persones que resideixen a l'estranger i que poden exercir el seu vot a l’oficina consular o per correu certificat a les eleccions a les Corts Generals, a les eleccions al Parlament Europeu quan s'opti per a l'elecció a Espanya i a les eleccions a les assemblees legilslatives autonòmiques i a les assemblees de Ceuta i Melilla, abans, però, caldrà que sol.licitin el vot.

Darrera actualització: 06.04.2023 | 21:46