Convocatòria Subvencions a particulars per a l'any 2022

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 00:00

S’ha publicat l’anunci de la convocatòria de subvencions a particulars per a l'any 2022.  El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2021.

Té per objecte fomentar les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les d'empreses de serveis, les de millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d'entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència – estalvi energètic en edificis, dins l'àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la Diputació de Barcelona, exercici 2022.

Es pot consultar en: 

https://bop.diba.cat/anunci/3068188

Com a novetats, us podem comentar que:

  • La convocatòria representa una transició entre les anteriors, a cavall de dos anys, a aquesta que s’ajusta a un any natural, i que s’inicia el 2022, per tant cap actuació desenvolupada durant el 2021 podrà ser objecte de subvenció:

“Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022”

  • El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 20 de maig de 2021 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2021.
  • El termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria
  • El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de despeses de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’any 2022. L’anterior va ser de 350.000€.
Darrera actualització: 02.06.2021 | 10:16