Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys

Dijous, 11 d’abril de 2024

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha publicat la Resolució que té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024, per a les persones que a data 26 de febrer de 2024 tinguin de 36 a 64 anys.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

Accés a la convocatòria

S’ha publicat al DOGC, el dia 10 d’abril de 2024 la Resolució TER/1138/2024, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys (ref. BDNS 752814).

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024, per a les persones que a data 26 de febrer de 2024 tinguin de 36 a 64 anys.

 

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a la data que s'indiqui a la convocatòria corresponent, a més de complir amb els requisits que estableix la base reguladora 4, es trobin en alguna de les situacions següents:

 a) Tinguin 65 anys o més.

 b) Tinguin 35 anys o menys.

 c) Tinguin de 36 a 64 anys.

QUANTIA

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 d'euros. D'acord amb el que disposa l'apartat 1.d) de la base reguladora 4, l'import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació no pot ser superior als imports indicats en els apartats següents.

Quant es tracti d'habitatge:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

Demarcació de Girona: 650 euros.

Demarcació de Lleida: 600 euros.

Demarcació de Tarragona: 600 euros.

Les Terres de l'Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Quant es tracti d'habitació:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Demarcació de Girona: 350 euros.

Demarcació de Tarragona: 300 euros.

Demarcació de Lleida: 300 euros.

Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 11.04.2024 | 10:51