Autorització d’activitats amb risc d’incendi forestal

Dijous, 7 de març de 2024

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llistat d'activitats amb risc d’incendi forestal 

Web Gencat autoritzacions de crema

Les activitats amb risc d'incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s'han de sol.licitar individualment de manera presencial a l'oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=M02760SOLC

Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins el municipi de Fogars de Montclús, necessiten el vist i plau de l'Ajuntament:

Del 15 de març al 15 d'octubre:

Focs d'esbarjo (a terra, amb llenya o similars)

Carboneres a nivell particular

Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos

 

Del 15 de juny al 15 de setembre:

Carbonet vegetal

Fogó de gas

Pirotècnia, correfocs, cercaviles

Demostracions artístiques

Castells de foc

Flama del Canigó/ Torxes

Fogueres o falles

Tallada d'arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Finalment, recordeu que l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022) prohibeix tot l’any i a tot el territori espanyol:

  • La crema de restes vegetals agrícoles; només podran cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries*.
    • *Explotació agrària: el conjunt de béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular, en l’exercici de l’activitat agrària, primordialment amb fins de mercat, els quals constitueixin una unitat de gestió tecnicoeconòmica.
      Aquesta activitat es pot sol·licitar a través del seu ajuntament. Si us plau, consulta el següent enllaç per comprovar si l’ajuntament del municipi seleccionat està habilitat per lliurar l’autorització de manera immediata.
  • La crema de restes de jardineria.
  • La crema de restes forestals; excepcionalment l’òrgan competent donarà permisos per cremar restes silvícoles (forestals) amb l’objecte de prevenir incendis forestals.
Darrera actualització: 7.03.2024 | 11:10