Aprovació inicial del Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable

Dilluns, 1 d’agost de 2016

El Ple d’aquesta Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el Reglament del Servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de Fogars de Montclús, sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. 

Darrera actualització: 16.09.2016 | 11:40