Ajuts a les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Dimarts, 5 d'abril de 2022 a les 00:00

Es publica la convocatòria per la concessió dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de la restauració, afectades econòmicament per les mesures decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

S’ha publicat al DOGC, el dia 4 d’abril de 2022 la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058) del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions. En l'Annex 2 de la Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el sol·licitant es titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

QUANTIA

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 40.000.000,00 euros. L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària:

  • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros;
  • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros;
  • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros.
Darrera actualització: 05.04.2022 | 20:41