Actuant per a preservar el nostre patrimoni documental

Dijous, 25 de gener de 2024

Es lliura el treball de preservació i restauració que s’ha realitzat en documentació de finals del s. XIX i mitjans del s.XX que custodiem a l’Arxiu Municipal de Fogars de Montclús. Aquesta documentació es trobava afectada per infeccions de microorganismes i altres patologies.Es lliura el treball de preservació i restauració que s’ha realitzat en documentació de finals del s. XIX i mitjans del s.XX que custodiem a l’Arxiu Municipal de Fogars de Montclús. Aquesta documentació es trobava afectada per infeccions de microorganismes i altres patologies.

Més informació: https://xam.diba.cat/news/2024/01/23/fogars-de-montclus-actuem-per-preservar-restaurar-patrimoni-documental

Els documents tractats es trobaven en mal estat de conservació i presentaven les següents alteracions: Brutícia superficial i adherida, taques de naturalesa diversa, afectació en diferents graus de microorganismes i debilitació del suport, erosions, estrips i pèrdues del suport de paper, taques d’oxidació produïdes per elements metàl·lics (grapes) , aurèoles d’humitat oxidades, plecs i deformacions del suport de paper, un grup de documents estava tot plegat per la meitat.

El tractament ha consistit en: Documentació fotogràfica inicial,  presa de mostres de zones amb indicis d’activitat microbiològica i anàlisis per part del laboratori de microbiologia de la UAB, descosit i documentació dels fulls, aspiració, neteja mecànica en sec, desinfecció preventiva, eliminació d’elements metàl·lics, estabilització física del suport de paper, sistema de protecció i emmagatzematge, documentació fotogràfica final i analítica final.

Tot aquest treball queda recollit en un informe d’intervenció que permet conèixer en quin estat es trobava inicialment la documentació, els tractaments que s’han realitzat i quin és el resultat final.

L’actuació ha estat finançada per la Diputació de Barcelona en el marc de tractaments urgents realitzats en documentació infectada. L’Arxiu Municipal de Fogars de Montclús forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals, ja que està adherit al Programa de Manteniment des de l'any 2004 i compta amb l’assistència d’una arxivera itinerant.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 14:43