A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles poden tornar a cremar els residus vegetals

Diumenge, 8 de gener de 2023 a les 00:00

Els mitjans disponibles entre el 2 i l’11 de gener per a presentar el formulari de comunicació seran els següents:

1. A través de l’enllaç següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

2. A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/Peticio-generica

3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley 7/2022

La previsió és, doncs, que a partir del dia 11 de gener també es pugui tramitar a través dels ajuntaments que ofereixin aquest servei a la ciutadania.

Aquest canvi es produeix a causa de l'entrada en vigor d'una nova norma estatal. Aquesta modificació dispensa del compliment de la prohibició general a les petites i microexplotacions agràries. És a dir, empreses amb un nombre de treballadors inferior a 50 i un volum de negoci inferior a 10 milions d’euros. Per tant, les persones particulars continuen sense poder cremar restes vegetals.

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals. 

Des del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola amb l'anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l'entrada en vigor d'una nova norma estatal.

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals.

El 2 de gener s'ha habilitat de nou al web de la Generalitat de Catalunya, el tràmit de comunicació de crema, però els Ajuntaments encara no tenim accés a la plataforma EACAT, per tramitar online les comunicacions.

Per tant, els mitjans disponibles entre el 2 i l’11 de gener per a presentar el formulari de comunicació seran els següents:

  1. A través de l’enllaç següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi
  2. A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
  3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley 7/2022

La Generalitat, ens ha informat que, previsiblement, a partir del dia 11 de gener també es pugui tramitar a través dels ajuntaments que ofereixin aquest servei a la ciutadania.

Terminis:

Sol·licitud d'autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal: del 15 de març al 15 d'octubre.
Comunicació de crema: del 16 d'octubre al 14 de març.

Darrera actualització: 08.01.2023 | 20:02