S'aprova la reducció del 50% en el cànon de l'aigua

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 05:00

Aquesta mesura s'aplicarà a les factures de l'aigua d'abril i maig.

Informació detallada

Informació addicional de l'ACA

Les mesures fiscals en relació amb el cànon de l’aigua tenen un impacte de més de 50 milions d’euros, que seran assumits pel Govern –a través de l’Agència Catalana de l’Aigua- amb l’objectiu d’aportar liquiditat a les famílies i activitats econòmiques afectades per la crisi.

En compliment del Decret llei 8/2020, de 24 de març, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha aprovat repercutir el cànon de l’aigua amb les següents condicions:

a) Usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua: aplicació d’un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum i, per tant, independentment que superin el primer tram.

b) Resta d’usuaris domèstics: aplicació d’un coeficient 0,5 als tipus aplicables en cada tram de consum.

c) Usuaris industrials i assimilables: aplicació d’un coeficient reductor de 0,5 als tipus de gravamen general i específic.

d) Usuaris ramaders: aplicació d’un coeficient reductor de 0,5 a la quota ramadera calculada.

Cada abonat haurà de ser bonificat per 2 mesos de consum, en funció del ritme de facturació de l’entitat subministradora:

a) En el cas de facturació mensual o bimestral, poden aplicar aquestes condicions per a les factures emeses des de l’1 d’abril de 2020.

b) Per a la resta de tipus de facturació, s’aplicaran en la facturació que inclogui el període de consum dels mesos d’abril i maig, amb les ponderacions oportunes de volums.

Així mateix, l’Agència informa que el cànon d’ús abastament que es liquida com a subjecte passiu, si és el cas, també es redueix amb un coeficient de 0,5 i que, d’acord amb l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, publicat el 19 de març de 2020, se suspenen fins a nou avís els terminis de presentació i ingrés dels tributs i, per tant, les declaracions i autoliquidacions del cànon de l’aigua.

Darrera actualització: 20.05.2020 | 15:10