Com podem justificar els desplaçaments imprescindibles

Dimecres, 1 d'abril de 2020 a les 00:00

Aquestes mesures són en relació amb la mobilitat de les persones que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable establert al Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i d'aquelles que vegin limitada la seva mobilitat segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

El Comitè Tècnic del pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc ha acordat que poden utilitzar els certificats següents:

1. En general, les persones poden expedir-se el certificat auto responsable de desplaçament.

A l'adreça web es pot descarregar el model: https://bit.ly/2w6fLj6

2. Les persones treballadores en actiu per compte aliè tenen dret a que l'empresa o entitat per la qual treballen els expedeixi un certificat que reculli la declaració responsable reconeixent aquestes circumstàncies.

Aquest model es troba a l'annex de l'Ordre SND/307/2020, de 30 de març (BOE número 89,de dilluns 30 de març de 2020). Podeu accedir a aquesta ordre a través de l'enllaç següent: https://bit.ly/2UPPKwJ.

Us informem també que a la pàgina de Canal Salut trobareu informació i dades actualitzades sobre el SARS-CoV-2. 

Darrera actualització: 20.05.2020 | 15:09