Campanya de la Generalitat per a l'accés a mascaretes: Mascareta Salut

Dissabte, 18 d'abril de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la campanya de salut pública Mascareta Salut, que anirà a càrrec del pressupost del Servei Català de la Salut. Consisteix en la distribució de mascaretes a les oficines de farmàcia de Catalunya.

Més informació aquí.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i en el marc del PROCICAT, ha considerat
necessari posar en marxa un programa de salut pública que garanteixi a tota la població de Catalunya l'accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els
contagis de la malaltia (Resolució SLT/877/2020, de 17 d’abril, publicada al DOGC número 8115, de 18 d’abril de 2020).


En aquest sentit, s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut, que anirà a càrrec del pressupost del Servei Català de la Salut. S’encarrega la distribució de
mascaretes s’ a les oficines de farmàcia de Catalunya mitjançant la subscripció d'un conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de
Farmàcia de Catalunya.

Darrera actualització: 20.05.2020 | 15:03